Ind- og udmeldelse

Dalmose Daginstitution har et kartotek med data om barnet .....

Dalmose Daginstitution har et kartotek med data om barnet samt telefonnumre på forældre. Det er vigtigt, at der gives besked, hvis der sker ændringer i informationerne.

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til Den Centrale Pladsanvisningen i Slagelse Kommune. Skemaer udfyldes elektronisk.

Siden er sidst opdateret 22. september 2014