Forældre samarbejdet

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet har barnets trivsel som omdrejningspunkt og er fundamentalt for, at Jeres barn og i oplever tiden i institutionen som noget trygt og godt, og et sted hvor Jeres barn trives og udvikles.  

Alle nye familier tilbydes en samtale inden for de første 3. mdr. hvor vi forventningsafstemmer og taler om barnets trivsel samt evt. særlig opmærksomhedspunkter.

For at personalet kan gøre det bedste for Jeres barn, er det vigtigt at I informerer os, hvis der sker noget i barnets liv, som kan have betydning for barnets psykiske og fysiske trivsel.

En gang årligt holdes der forældresamtaler i vuggestuen og børnehaven. For forældre til fritidshjemsbørn og klubbørn indkaldes der til samtaler efter behov. Vi udarbejder Tobi i 0. klasse i samarbejde med skolen

Det er altid muligt, at få en samtale ud over den daglige kontakt – dette aftales med personalet.

Siden er sidst opdateret 14. august 2020