Den daglige kontakt og information

Husk at sige goddag og farvel....

Goddag og farvel

Det er vigtigt at I/vi lærer børnene at sige goddag og farvel til en voksen fra den afdeling barnet går på.

Vi benytter Tabulex til, og krydse ind/ud og give besked hvis jeres barn bliver hentet af andre end forældre. Vi bruger også Tabulex til den daglige almindelige information til jer. Her kan vi også gøre fotos fra dagen tilgængelige for jer. Her vil I også modtage orienteringer, melde børn til og fra i ferieperioder samt tilmelde jer forskellige af årets begivenheder.

Fri

Husk at melde dit barn fri på Tabulex. Det er især vigtigt med skolebørnene når han/hun ikke kommer efter skole – ellers bliver der brugt megen tid på at finde ud af, hvor barnet er!

Siden er sidst opdateret 16. marts 2021