Aflevering og afhentning

Husk at sige goddag og farvel....

Goddag og farvel

Det er vigtigt at I/vi lærer børnene at sige goddag og farvel til en voksen fra den afdeling barnet får på. Husk at give besked, hvis ikke det er jer forældre, der henter jeres barn.

Husk, at vi ikke sender Jeres børn med andre hjem, medmindre I har givet os besked herom!

Fri

Husk at melde dit barn fri. Det er især vigtigt med skolebørnene når han/hun ikke kommer efter skole/ eller ikke skal i lektie cafe – ellers bliver der brugt megen tid på at finde ud af, hvor barnet er!

At når vi modtager et nyt barn, gør vi meget ud af at barnet og forældrene føler sig velkomne.

Siden er sidst opdateret 15. december 2016