Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger til forældrene

Indskrivning:

Ind - og udskrivning foregår via Slagelse Kommunes hjemmeside eller ved at kontakte pladsanvisningen på tlf. 58 57 36 00.

Når I har givet tilsagn om, at I vil have plads  - ringer I til institutionen og aftaler et besøg.

Opstart i institution:

Når jeres barn skal starte i vores institution forventer vi, at barnet har nogle korte dage i starten, hvor I deltager så barnet oplever en rolig og tryg opstart. I må forvente at skulle afsætte nogle fridage til indkøring. Det er under indkøringen, at forældre og personale lære hinanden at kende og får skabt en god relation til gavn og glæde for barnet.

Aftal med personalet hvordan indkøringen bedst lader sig gøre i forhold til barnets tarv og institutions daglige praksis.

Morgenmad:

Vi tilbyder alle børn morgenmad i tidsrummet 6.15 - 7.15. Vi serverer havregryn og havregrød med revet frugt samt rugbrød med ost. Børnene kan få mælk eller vand.

Det er ikke tilladt, at medbringe egen morgenmad. Ønsker børnene at spise andet end det vi tilbyder  -  må det spises hjemmefra.

Goddag og farvel:

Børn og forældre skal huske at sige goddag og farvel, så vi er klar på, hvilke børn der er her  - endvidere huske at trykke ind og ud i Aula på en af skærmene på gangen.

Husk, at vi ikke sender jeres børn hjem med andre, medmindre vi har fået en besked herom. Større søskende må gerne hente hvis både I og vi skønner, at det er forsvarligt.

Drikkedunke:

Til dagligt bruger vi ikke drikkedunke i institutionen - dog er ture ud af huset undtaget. 

Der kan laves aftaler om, at børnene bruger drikkedunk af helbredsmæssige årsager.

Eftermiddagsmåltid:

Børnehavebørn skal selv have eftermiddagsfrugt/brød med. Se vores kostpolitik.

Oprydning:

Når I henter jeres barn, skal der ryddes op  -  det er vigtigt, at I, som forældre, støtter op og lærer barnet, at der skal ryddes op, når de skal hjem. Måske skal de andre børn lege videre, så må det aftales.

Medicin:

Vi må ikke give medicin medmindre, at lægen har udstedt en erklæring /samt udførlig vejledning.

F.eks. astma, diabetes  - tal altid med personalet herom.

Sygdom og andet fravær:

Syge børn (ikke kroniske) må ikke være i institutionen. Vi ringer børn hjem, som bliver syge eller som møder syge ind.

For at minimere smitsomme sygdomme som omgangssyge skal børnene holdes hjemme 24 timer efter feberen er ophørt, og 48 timer efter, at diarré og opkast er ophørt.

Skriv fravær ind i Aula.

Legetøj:

Vi har ikke legetøjsdage i børnehaven og vuggestuen, men ved særlige lejligheder kan der være bamsedage eller andre temaer, hvor børnene må medbringe legetøj.

Nusse-/soveklud:

Vuggestuebørn og børnehavebørn må gerne medbringe en tryghedsgenstand. Når den ikke er i brug, skal den ligge i deres kurv.

Skiftetøj:

Husk altid at der skal være skiftetøj i barnets garderobe kasse efter behov og årstid. Tøj og fodtøj skal passe barnet - mangler vi skiftetøj, ringer vi til jer efter noget. Vi har ikke skiftetøj i institutionen. 

Fødselsdage:

I vuggestuen og børnehaven fejres barnet på selve dagen. Børnene må gerne medbringe noget de kan dele ud - Tal med personalet.

Se vores kostpolitik.

Har I lyst at holde barnets fødselsdag hjemme  - er det en mulighed, hvis det praktisk kan lade sig gøre.Tal med personalet.

Bemærk at vi lukker kl. 16.00 fredag.

Mobil:

Institutionen er mobilfrit område, dvs., at I som forældre ikke benytter mobil, når I afleverer og afhenter - fokus bør være på børnene.

Faste lukkedage:

Mellem jul og nytår - fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Ved lukkedage henvises til pasning i anden institution. Via Aula kommer der skrivelse vedrørende pasning i anden institution.

Fællesarrangementer:

Vi har nogle faste arrangementer, som vi håber, at alle forældre bakker op omkring. Jeres børn forventer det og glæder sig til at skulle feste/hygge med jer på deres institution. Det er ved disse arrangementer, at der skabes nye - og udbygges relationer blandt jer forældre, som er med til at understøtte den gode trivsel i institutionen blandt børn, forældre og personale.

 Faste arrangementer er:

  • Sommerfest i juni
  • Græskarfest/bestyrelsesvalg i oktober
  • Jule klippe/klistre dag i november/december

 

 

 

Siden er sidst opdateret 13. marts 2023