Traditioner

Fælles traditioner i Dalmose Daginstitution

I Dalmose Daginstitution vil vi gerne have nogle faste traditioner:

  • Lygtefest/valg til bestyrelse
  • Klippe/klistredag
  • Sommerfest
  • Bedsteforældredag
  • Årlig udflugtstur
  • Desuden har vi traditioner omkring fastelavn, påske og jul.

Informationer om arrangementerne kommer på tabulex.