Sprogvurdering

TRAS - tidlig registrering af sprogudvikling

Dalmose Daginstitution bruger et skema til vurdering af sporudvikling hos børn.

Skemaet indeholder bl.a. en cirkel som udfyldes på grundlag af iagttagelser.

På skemaets bagside anføres dato for iagttagelse, barnets alder, eventuelle forslag og yderligere kommentarer.

Skemaet bruges i flere omgange, så man kan følge barnets udvikling.

Vi har sproggrupper for de børn, der har brug for det.

Siden er sidst opdateret 9. februar 2017