Pædagogisk læreplan

Målet med læreplanerne er, at vi som pædagoger...

arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer. I vil som forældre kunne se løbende information på Tabulex og tavler.

Læs meget mere i Dalmose Daginstitutions:

Siden er sidst opdateret 2. maj 2019