Vuggestuen

Rollingerne og Spilopperne.

Vuggestuen er normeret til 26 børn.

Når i har fået en plads i vuggestuen kontakter i os og aftaler et besøg. Ved dette besøg planlægger i sammen med personalet opstarten af jeres barn. 

Vi er meget opmærksomme på nye vuggestuebørn og deres forældre. Der skal være tid til en god opstart, hvor barnet bliver trygt ved de voksne, og I forældre bliver trygge ved at skulle aflevere jeres "guld" til os. Planlæg derfor at bruge nogle flere dage evt. en hel uge til at "køre " jeres barn ind i vuggestuen. 

Børnene er fordelt på to stuer Rollingerne og Spilopperne, med fast personale tilknyttet. For at skabe en rolig dagligdag fordeler de voksne og børnene sig i de rum som er i vuggestuen, hvor der skabes aldersvarende aktiviteter, og plads og tid til at lege og hygge sig.

For de vuggestuebørn som kommer mellem 6.00 og 7.15 spises der morgenmad på rollingestuen.

Børnene er samlet på rollingestuen til kl 8.00 hvor efter de går på egen stue. Personalet planlægger forskellige aktiviteter ud fra den Styrkede læreplan. Det kan være rim, remser, og sange, rytmik, fingermaling, bygge med store klodser, lege med dukker mm.

Alle under 2. år sover ude i krybber under vores halvtag. Børn over 2. år sover inde på madrasser. Der er babyalarmer og fuldt opsyn på dem som sover ude. Indendørs er der fast sovevagt.

Børnene er så vidt der er muligt ude hver dag og der planlægges løbende små ture ud i det blå. 

vuggestue på cykelturVuggestue på besøg hos Anja

Forældresamarbejdet er vigtigt i forhold til jeres barns trivsel. I det daglige  kan det være svært, at finde tid og ro til at have en længere dialog, men i er altid velkommen til, at aftale et møde med personalet. 

Vuggestuen har en lille folder som indeholder beskrivelse af hverdagen samt  praktiske oplysninger. Den kan læses her.  (pdf - nyt vindue)