Vuggestuen

Vuggestuen

Rollingerne. 

Vuggestuen er normeret til 18 børn.

Når i har fået en plads i vuggestuen kontakter i os og aftaler et besøg. Ved dette besøg planlægger i sammen med personalet opstarten. 

Vi er meget opmærksomme på nye vuggestuebørn og deres forældre. Der skal være tid til en god opstart, hvor barnet bliver trygt ved de voksne og i forældre bliver trygge ved, at skulle aflevere jeres "guld" til os. Planlæg derfor, at bruge nogle flere dage evt. en hel uge til at "køre " jeres barn ind i vuggestuen. 

Børnene er det meste af dagen opdelt i mindre grupper og fordeler sig i de rum som er i vuggestuen, hvilket skaber en rolig dagligdag med aldersvarende aktiviteter, og plads og tid til at lege og hygge sig.

For de vuggestuebørn som kommer mellem 6.00 og 7.15 spises der morgenmad i fælleskøkkenet sammen med de øvrige børn fra børnehaven og fritidshjemmet. Der er personale fra vuggestuen som tager godt imod de yngste. Efter morgenmaden går vuggestue børnene til deres egen afdeling. Børnene er opdelt i mindre grupper, så det er muligt at give hvert enkelt barn den nødvendige omsorg og nærvær. Personalet planlægger forskellige aktiviteter ud fra den Styrkede læreplan. Det kan være rim, remser, og sange  rytmik, fingermaling, bygge med store klodser, lege med dukker mm.

Alle under 2. år sover ude i krybber under vores halvtag. Børn over 2. år sover inde på madrasser. Der er babyalarmer og fuldt opsyn på dem som sover ude. Indendørs er der fast sovevagt.

Børnene er så vidt der er muligt ude hver dag og der planlægges løbende små ture ud i det blå. 

vuggestue på cykelturVuggestue på besøg hos Anja

Forældresamarbejdet er vigtigt i forhold til jeres barns trivsel. I det daglige  kan det være svært, at finde tid og ro til at have en længere dialog, men i er altid velkommen til, at aftale et møde med personalet. 

Vuggestuen har en lille folder som indeholder beskrivelse af hverdagen samt  praktiske oplysninger. Den kan læses her. Link