Fritten

Fritidshjemmet:

Børn fra 0 - 3. klasse.

Børnene kommer hver eftermiddag når de har været i skole. Vi er meget glade for vores fritidshjem, da vi mener at det har stor værdi, at børnene skifter miljø og møder nye voksne som ser på dem med andre øjne. Vi har anerkender at børnene er her i deres fritid, og har været i skole og ydet en indsats. Derfor har vi ikke mange aktiviteter som de skal deltage i, men de kan frit vælge til og fra. Der kan være aktiviteter som alle skal deltage i - det kan være ture ud af huset.

Vi følger de emner som de øvrige afdelinger i huset arbejder med jævnfør "Den styrkede læreplan". F.eks. natur, sprog osv.

Vi er optaget af børnenes trivsel og er meget opmærksomme på om alle børn føler sig tilpasse og er inkluderet i fællesskabet .

Vi holder børnemøder hver måned, hvor børnene selv kan skrive punkter til dagsordnen. Ved disse møder tager vi stort og små op, som er aktuelt for børnene eller i samfundet. Det kan f.eks. være mobning, konfirmation hvad er det?, skilsmisse, demokrati, forår, pubertet  klimakrise osv.

To gange om ugen må børnene spille på deres iPad. Aldersrelaterede spil - eller spil som personalet har sagt "god for". Det kan være læringsspil.

Når børnene går i 2. + 3. klasse er der mange som selv begynder, at gå hjem. I den forbindelse er det vigtig, at få lavet en aftale med os om det, så vi ikke bruger megen tid på, at efterlyse børn som er gået hjem.

Husk at selvom børnene er ved at være store er et godt forældre samarbejde stadig meget vigtigt, hvis vi sammen skal gøre det bedste for jeres børn.