Børnehave

Børnehaven

Lidt om børnehaven  - Frugthaven

Børnehaven - som vi kalder frugthaven er opdelt i 4 grupper, Æblebørn og  Blommebørn 3 - 4 år, Pærebørn 4 - 5, samt Brombærbørn (førskolebørn) 5 - 6 år. 

Alle børn har primær pædagog som står for den overordnet opfølgning på barnets trivsel og udvikling. 

Når dit/jeres barn får plads i børnehaven, kontakter I os og aftaler tid for et besøg. Ved besøget aftaler I sammen med personalet selve indkøringen af barnet. Vi forventer, at I er der sammen med barnet de første par dage i nogle få timer og langsomt giver slip og lader barnet være der selv. 

Vi gør meget ud af at forberede børnene på dagens gang. Ved samling kl. 9 præsenteres børnene for piktogrammer, der viser dagens aktiviteter. Vi oplever, at struktur og forudsigelighed er et godt pædagogisk redskab, som give den ro der skal til for at børnene er trygge, trives og udvikler sig.

Ved 11-tiden er det frokosttid. Vi giver børnene god tid, og der læses en historie.

Om formiddagen er der aktiviteter - jævnfør den "styrkede læreplan".

Over middag er børnene ude at lege  til frugttid -  nogle skal sove til middag. De puttes ved 12 tiden og vækkes efter 1½ time. Der er personale hos dem når de sover.

Lidt om Brombærbørn - førskolegruppen.

Førskolegruppen har lokaler sammen med fritidshjemmet. Om formiddagen har de mange rum for sig selv og over middag deler de dem med skolebørnene.

Målet med førskolegruppen er at gøre dem skoleparate via  aktiviteter, der styrker deres sociale færdigheder, selvhjulpenhed, tal, bogstav kendskab mm. Hver tirsdag  fra september til juni går de på Dalmose skole, hvor de sammen med deres stuepædagoger og 0. klasse-pædagog arbejder med skolerelaterede aktiviteter. Børnene får kendskab til skolevejen og skolen og giver dem en lettere overgang fra børnehave til skole.

 

Hver måned kommer der en månedsplan med praktiske oplysninger og oversigt over månedens aktiviteter. Den lægges på Aula.