Børnehaven

Børnehaven - Frugthaven  3 - 5 årige.

Børnehaven kalder vi overordnet for frugthaven, Børnene er  så opdelt  i 2 mindre grupper som vi kalder Æblebørn (3-4 årig) og Pærebørn (4-5 årig).

På denne måde kan vi tilgodese det enkelte barns behov for omsorg, nærvær, stimulering og læring. Hver gruppe har et basisrum og "faste" voksne. 

Der planlægges løbende aktiviteter på tværs af grupperne, f.eks. værkstedsgrupper omkring natur, male/tegne osv. Det styrker fællesskabet på tværs af alder og køn. Børnehaven arbejder meget med relationer og det at skabe gode legerelationer f. eks ved at etablere lege grupper, værkstedsgrupper,  have gå makkere  når de skal ud af huset, være på små hold der hjælper med det praktiske osv. Endvidere har vi fokus på at gøre børnene selvhjulpne og selvstændige i forhold til at kunne tage tøj af og på, toiletbesøg og andre dagligdags gøremål, samt det at lære alm. sociale spilleregler, som at vente på tur, kunne lytte, hjælpe med oprydning, dele med andre osv.

De tidlige børnehavebørn spiser morgenmad i fælleskøkkenet fra kl. 6.15 - 7.15. Herefter leger og hygger de til der er samling på de enkelte stuer. De børn som har  brug for en lille mad først på formiddagen dykker i madpakken lige inden samling kl. 9.

Formiddagen starter med samling, hvor børnene sidder i deres gruppe. Vi bruger piktogrammer som et pædagogisk redskab da det for mange børn gør dagen mere overskuelig og struktureret. De kender symbolerne for leg, spisning, legeplads osv. Det er også ved samling at der tales om årstider, dyr, planter, fødselsdage og andre begivenheder, synges osv.

Børnene spiser frokost ved 11. tiden. Vi gør meget ud af det skal være hyggeligt og spiser i små grupper og hvor børnene får læst historie. 

Herefter kommer børnene ud at lege, på nær dem som skal sove. Ved 14 tiden spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmåltid. De får serveret vand til. Eftermiddages aktiviteter er præget af hvad børnene har interesse for. Det kan være tegne med kridt, male, spillebold, bygge i sandkassen osv.

 børnehave på turBørnehave mosaik

Børnehaven - Brombærbørn 5.- 6 . år.

Brombærstuen (5-6 årig) bliver også kaldt for førskolegruppen, og er for de børn som skal starte i skole efter sommerferien.

De holder samling kl 9. og gennemgår her dagens aktiviteter, taler lidt gårsdagens aktiviteter og hvis der har været konflikter eller andet i forhold til børnenes relationer tages det op. I førskolegruppen arbejdes der meget med, at gøre børnene klar til skolestart. De øver i at række hånden op, når de gerne vil sige noget, i at modtage kollektive beskeder og følge beskeden, farvelære, leger med tal og bogstaver, lærer at skrive eget navn, kende årstider osv. Dialogisk læsning samt teater indgår også i hverdagen.

Eftermiddagen er til at lege i, både selvvalgte men det kan også være voksen styrede lege. Deres lege relationer og venskaber skal der også være plads til - derfor er dagene tilrettelagt så der veksles mellem børnenes egne initiativer og styrede aktiviteter..

Sidst i september starter børnene på, at gå på Dalmose skole hver tirsdag og frem sommerferien året efter. Deres stuepædagog følger dem i skole kl.8  og er med hele dagen til de igen skal hjem kl.12. På denne måde øver de skolevejen og bliver kendte med skolen og deres 0. klasse lære. det er med til give dem en tryghed og en lettere overgang fra børnehave til skole.

Stuepædagogen og 0. kl. lære har sammen udarbejdet et aktivitetsforløb til hele året som bidrager til de kompetencer børnene får brug for når de skal  starte i 0. kl.