Forældrebestyrelse

Dalmose Daginstitutions forældrebestyrelse

Byrådet har uddelegeret disse beføjelser til forældrebestyrelse:         

  • Fastsætter principper for daginstitutionens virksomhed. 
  • Træffer beslutning om anvendelse af det tildelte rammebeløb.
  • Afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen i forbindelse med ansættelse (og afskedigelse) af personalet i daginstitutionen. 
  • Forholde sig til Slagelse Kommunes værdier

Se Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen består af 5 forældre, som vælges på et forældremøde i efteråret samt 1 medarbejdere og lederen af Dalmose Daginstitution.

På opslagstavlen ved indgang i husene hænger et billede af bestyrelsen, og dagsorden og referater fra møderne ligger her på hjemmesiden.
Siden er sidst opdateret 24. november 2015