For forældre

Forælder i Dalmose Daginstitution

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet har barnets trivsel som omdrejningspunkt og er fundamentalt for, at Jeres barn og i oplever tiden i institutionen som noget trygt og godt, og et sted hvor Jeres barn trives og udvikles.  

Alle nye familier tilbydes en samtale inden for de første 3. mdr. hvor vi forventningsafstemmer og taler om barnets trivsel samt evt. særlig opmærksomhedspunkter.

For at personalet kan gøre det bedste for Jeres barn, er det vigtigt at I informerer os, hvis der sker noget i barnets liv, som kan have betydning for barnets psykiske og fysiske trivsel.

En gang årligt holdes der forældresamtaler i institutionen og for fritidshjemsbørnene er der fælles skole-hjem samtaler.

Det er altid muligt, at få en samtale ud over den daglige kontakt – dette aftales med personalet.

Det forventes, at børnene udviser ansvarlighed overfor hinanden og institutions ting. Vi forventer at børnene i samarbejde med forældrene rydder op efter sig, inden de går hjem.

Institutionen afholder forskellige forældrearrangementer gennem året som vi af hensyn til børnene håber I vil deltage i.

Siden er sidst opdateret 21. oktober 2014